Vlambogen kunnen stilstandkosten van € 40.000 per da...

8 van 40   

Vlambogen kunnen stilstandkosten van € 40.000 per dag veroorzaken

Uit onderzoek door Eaton blijkt dat de kosten van een productiestilstand na een vlamboog in een laagspanningsverdeelsysteem binnen 24 uur kunnen oplopen tot naar schatting € 40.000,00. Bovendien moet er rekening worden gehouden met een levensgevaarlijke situatie die door de eerste explosie wordt veroorzaakt, de mogelijke imagoschade en de kosten voor vervangen van beschadigde apparatuur en installaties. Dit kan rampzalige gevolgen hebben, vooral in stroomkritieke omgevingen, zoals bijvoorbeeld in de procesindustrie en in ziekenhuizen. Daarom lanceert het Power Managementbedrijf Eaton een campagne om het risico op vlambogen in laagspanningsverdeelsystemen in commerciële en industriële gebouwen onder de aandacht te brengen.

De geschatte kosten van een stilstand worden vermeld in een whitepaper van Eaton, die werd geschreven door Alfred Mörx (Europees expert op het gebied van elektrische veiligheid) en die kan worden geraadpleegd op www.eaton.nl/vlamboog . Alfred Mörx wijst op het feit dat zelfs installaties die aan de (minimum) eisen van de IEC 61439 norm voldoen, kwetsbaar blijven voor vlambogen. De whitepaper ‘Safety and Risk in Electrical Low-Voltage Installations’ raadt aan om in stroomkritieke omgevingen hogere veiligheidsnormen toe te passen dan die in IEC 61439 beschreven zijn, om het risico voor het personeel, de productie en de gebouwinfrastructuur te minimaliseren.

Mörx geeft aan: “Bij de planning en de implementatie van laagspanningsschakelapparatuur en de bijbehorende laagspanningsinstallaties is het in veel gevallen vanwege de technische bescherming noodzakelijk om te onderzoeken of de minimumvereisten in de algemeen aanvaarde technische normen voldoende zijn voor de werkelijke toepassing.”

Bij een extreem incident, zoals een (interne) vlamboog, kan een stroomuitval dagen of zelfs weken duren, waardoor bedrijven met toenemende reparatiekosten worden geconfronteerd. De whitepaper van Eaton geeft een gedetailleerde economische beoordeling van de schade die kan worden veroorzaakt, waaronder sluitings-, stilstand- en herstartkosten en bijkomende kosten, zoals boetes voor overschrijding van leveringsdeadlines van klanten. In sommige landen kunnen bedrijven zelfs met wettelijke sancties worden geconfronteerd, ook al voldoen ze aan alle regelgevende vereisten.

Bernhard Gegenbauer, Marketingmanager bij Eaton, zegt: “De gevolgen van vlambogen kunnen verwoestend zijn voor commerciële gebouwen waar de stroomvoorziening essentieel is voor de dagelijkse activiteiten. In extreme gevallen kunnen ze de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening aanzienlijk verstoren, zodat er een uitval ontstaat die dagen, weken of zelfs nog langer kan duren. Schakelapparatuur kan onherstelbaar worden beschadigd en de bedrijven worden al heel snel geconfronteerd met aanzienlijke kosten. Eaton heeft uitgebreid onderzoek gedaan en oplossingen ontwikkeld die niet alleen het risico op vlambogen kunnen verlagen, maar ook de schade aan schakelsystemen bij een incident kunnen minimaliseren. Hierdoor kunnen bedrijven hun werknemers optimaal beschermen en de normale activiteiten snel en zonder hoogoplopende kosten hervatten.”

Laagspanningsverdeelsystemen spelen een doorslaggevende rol bij de voorziening van elektrische stroom. Maar zelfs al zijn ze ontworpen, gebouwd en getest om aan de norm te voldoen, worden ze in de loop der tijd vaak gewijzigd, uitgebreid en soms ook te weinig of niet onderhouden. Eaton stelt dat dit tot een vlamboogincident kan leiden. Deze gevaarlijke incidenten kunnen ook worden veroorzaakt door een menselijke fout, tijdens werkzaamheden aan de schakelapparatuur, door vervuiling of condensatie of zelfs door kleine knaagdieren of insecten die het elektrische systeem beschadigen.

Eaton biedt een scala aan oplossingen om bedrijven te helpen het risico op kostbare processtilstand te verlagen. Bijvoorbeeld het temperatuurdiagnosesysteem, dat zorgt voor een vroegtijdige waarschuwing voor potentiële problemen. ARCON, een ander vlamboogbeschermingssysteem, reageert met een ongeëvenaarde snelheid op incidenten, zodat de schade kan worden beperkt. Dit zijn enkele voorbeelden van de laatste technologieën die helpen om de veiligheid boven de minimumvereisten van de norm te houden.
bron: http://www.bouwenwonen.net/news/read.asp?id=41884&content=Vlambogen-kunnen-stilstandkosten-van-E-40.000-per-dag-veroorzaken